Duurzaam Vastgoedmanagement

Zorgt voor toekomstbestendige vastgoedbeleggingen

Duurzame exploitatie maakt uw vastgoedbeleggingen toekomstbestendig. Het zorgt voor waarde behoud en is een gunstige basis voor financiering. Veel huurders zijn actief bezig met duurzaamheid en identificeren zich graag met duurzame bedrijfshuisvesting.

Duurzaam vastgoedmanagement is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en gaat over energiegebruik, CO2-uitstoot en bedrijfsethiek.

(n) zero energy Hotel BREEZE voorzien van het EWF-concept, BIPV, EPC=0 & BREEAM Excellent. Winnaar 🏆 EZK Energy Award Bedrijven 2019!

Lees hier meer

Wilt u meer weten over Duurzaam Management? Neem contact op met Wessel Loevendie.

Wessel Loevendie

Operationeel Directeur

Gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen

Duurzame exploitatie maakt uw vastgoedbeleggingen toekomstbestendig. Het zorgt voor waardebehoud, door hoger huurdertevredenheid, hogere huuropbrengsten en is een gunstige basis voor financiering. Bovendien zijn veel huurders inmiddels actief bezig met Environmental, Social & Governance (ESG) en duurzaamheid. Zij identificeren zich graag met duurzame bedrijfshuisvesting dat versterkt hun imago.

Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer.

Wetgeving

Door de overheid worden afhankelijk van de omvang van de organisatie eisen gesteld aan energieprestaties en CO2-uitstoot van gebouwen. De wettelijk verplichte verduurzamingsmaatregelen voor gebouwen zijn gericht op energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen in het kader van de energietransitie. Denk hierbij onder andere aan wettelijk verplichte energielabels, EED-audits, Informatieplicht energiebesparing, de (vanaf 2024) duurzaamheidsrapportage – de zogenaamde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – en de Europese klimaatdoelen in 2023 en 2050.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam vastgoedmanagement is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzaamheid gaat verder dan het energiegebruik en de CO2-uitstoot van een gebouw. Het gaat ook om bedrijfsethiek en het welzijn van mensen. Daarom staan gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen hoog bij ons in het vaandel.

Energie-, afval- en inkoopmanagement

Groene energie-, afvalscheiding- en duurzaam inkoopmanagement zijn onderdeel van ons MVO-beleid. Onder gebouweigenaren en huurders bevorderen we voor de energietransitie het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, collectieve inkoop van groene energie en meetdiensten. Uw slimme meter lezen we standaard uit. De meetdata wordt dagelijks verzamelt in onze energiemonitoring software. Daarnaast stimuleren we het gebruik van duurzame technieken, natuurlijke materialen en concepten als Cradle-to-Cradle (C2C), biobased en turn too.

Duurzaam vastgoedmanagement onderscheidt uw beleggingsobjecten, omdat er voortdurend gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen het milieu, het welzijn van mensen en de daarmee samenhangende investeringen.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg ons totale vastgoedmanagement overzicht.