Energielabels, EP-Maatwerkadviezen en BENG-eisen per gebruiksfunctie

Hoe energiezuinig is een gebouw werkelijk?

Een energielabel geeft inzicht in hoe energiezuinig een gebouw is en is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een goed energielabel bijdragen aan een hogere waarde van het gebouw. Een energielabel is wettelijk verplicht bij verkoop of verhuur. Energielabels blijven 10 jaar geldig.

Door de klimaatdoelstellingen en gestegen energieprijzen wordt de energieconsumptie van gebouwen steeds belangrijker. Energielabels voor bestaande gebouwen en BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen voor nieuwbouw laten naar buiten toe zien hoe energie-efficiënt of energieonzuinig een gebouw is. Daarnaast helpt het direct om de energiebesparingsmogelijkheden voor een gebouw te ontdekken.

Alleen vakbekwame Energieprestatie-adviseurs (EP-adviseurs) mogen energieprestatieberekeningen voor energielabels en BENG-eisen volgens de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500) opstellen.

FACTSHEET: Energielabel (EP-U)

Lees meer

Wilt u meer weten over Energieprestatieadvies – BENG-eisen? Neem contact op met Ronald van Luijk.

Ronald van Luijk

Directeur Installaties & Duurzaamheid

C-labelverplichting kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen is vanaf 2023 een minimaal energielabel C wettelijk verplicht. Dit geldt bij verhuur maar ook bij eigen gebruik van een kantoorgebouw. Door het bevoegde gezag kunnen aan gebouweigenaren boetes worden opgelegd indien niet aan deze verplichting wordt voldaan.

NTA 8800 certificering

Vanaf 1 januari 2021 geldt de NTA 8800 certificering en worden energielabels voor utiliteitsgebouwen en woningen vanaf die datum bepaald via deze berekeningsmethode. Het is een overzichtelijke norm die zowel geldt voor nieuwbouw als bestaande bouw voor woningen en utiliteitsgebouwen. Het gebruik van één methode voor alle gebouwen maakt het een stuk overzichtelijker.

Eén van de ideeën achter de NTA 8800 certificering is het creëren van de mogelijkheid om energielabels nog gedetailleerder te maken. Hierdoor geven de energielabels een realistischer beeld van de werkelijkheid.

De NTA 8800 certificering kijkt naar BENG-eisen

Vanaf 2021 geeft een energielabel aan hoe energiezuinig een gebouw is door een waarde uitgedrukt in kWh/m²/jr. Deze waarde wordt ook gebruikt bij de BENG-eisen.

Er zijn drie categorieën van BENG waarden:

  • BENG-1: Energiebehoefte (kWh/m²)
  • BENG-2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m²)
  • BENG-3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Heeft u een energielabel nodig voor een bestaand utiliteitsgebouw of wilt u de BENG-eisen weten voor een nieuwbouw utiliteitsgebouw of woningbouwcomplex dan bent u bij Amstelius aan het juiste adres!

AMSTELIUS | EPG Certificering (NTA 8800)

Onze vakbekwame en gediplomeerde EP-adviseurs staan voor u klaar. Amstelius is als bedrijf ook gecertificeerd conform de BRL 9500 normering voor het opstellen van energielabels en EP-maatwerkadviezen voor bestaande utiliteitsgebouwen (EP-U) en BENG-berekeningen voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen (BENG-U) en woningen (BENG-W).

EPG Certificaten (basis + detail):

Utiliteitbouw: Certificaat Amstelius U 2023 

Woningen: Certificaat Amstelius W 2023

Maatwerkadvies Woningen en Woongebouwen: Certificaat Amstelius 2024

Maatwerkadvies Utiliteitsgebouwen: Certificaat Amstelius 2024

De richtlijn BRL9500 is ontwikkeld voor het waarborgen van de kwaliteit van de energieprestatieberekeningen en energielabels.

Ons team staat klaar met duurzaam advies voor uw gebouwen!

Factsheets: