BENG-eisen utiliteitbouw en woningen

BENG dé energieprestatie berekeningsmethode voor nieuwbouw gebouwen

In Nederland is de BENG-methode sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht bij aanvraag van een omgevingsvergunning en bij vaststelling van het energielabel. BENG staat voor “Bijna Energie Neutrale Gebouwen”. De BENG-methode geldt voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen en woningen.

FACTSHEET: BENG-berekening

Lees meer

Wilt u meer weten over BENG-eisen? Neem contact op met Ronald van Luijk.

Ronald van Luijk

Directeur Installaties & Duurzaamheid

BENG-eisen

Heeft u een nieuwbouw ontwikkeling of renovatieplan voor een gebouw dan is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning een BENG-berekening vereist. Bij oplevering dient een nieuwbouw energielabel te zijn opgesteld voor de ingebruikname daarvan

Er zijn drie categorieën van BENG waarden:

  • BENG-1: Energiebehoefte (kWh/m²)
  • BENG-2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m²)
  • BENG-3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Wat houden deze BENG-eisen in?

De thermische energiebehoefte (BENG-1) is een indicator voor de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming en koeling. Naast  thermische isolatie hebben zaken als zon-oriëntatie en kierdichtheid daar invloed op. Er wordt ook rekening gehouden met een vaste hoeveelheid ventilatielucht.

BENG-2 en BENG-3 laten zien hoeveel energie gebruikt wordt voor gebouwgebonden functies. Daarbij is BENG-2 de hoeveelheid primaire fossiele energie die primair (dus inclusief rendementsverlies in de elektriciteitscentrale) nodig is om de benodigde energie aan het gebouw te leveren. BENG-3 is het aandeel hernieuwbare energie dat op of aan het gebouw wordt opgewekt. Daarbij telt niet alleen directe opwek mee, zoals in zonnepanelen of –collectoren, maar ook het gebruik van omgevingswarmte uit bijvoorbeeld de bodem of de lucht via een warmtepomp.

Als BENG-3 honderd procent is, is BENG-2 nul. Energie positieve gebouwen hebben een negatieve BENG-2 waarde, dan wordt het energieverbruik dus volledig door hernieuwbare energiebronnen gedekt.

Focus op een lage energiebehoefte

Een lage energiebehoefte (BENG-1) vereist een robuust energieconcept. Dit is in overeenstemming met de ‘Trias Energetica’. De detailmethode voor nieuwbouw biedt mogelijkheden om te komen tot een energielabel A+++++.

Schakel daarvoor tijdig een EP-adviseur in om tijdens de ontwerpfase het BENG-eisen te bepalen en dit te bewaken tijdens de realisatiefase, waarna wij het energielabel bij oplevering kunnen afgeven voor het hoogste duurzame BENG-resultaat!

Factsheet: