NEN2767 conditiemeting en een duurzaam MJOP

De onderhoudsconditie van uw gebouw objectief gemeten

Met een conditiemeting (NEN 2767) wordt de technische staat van gebouwen en bouwdelen objectief gemeten. De meetresultaten helpen bij het opstellen van een MJOP. De onderhoudstoestand en het wenselijke onderhoudsniveau worden in kaart gebracht.

Een conditiemeting helpt om, prioriteiten te stellen en op strategisch en tactisch niveau, onderbouwde beslissingen te nemen over het gewenste onderhoudsniveau en het toewijzen van onderhoudsbudgetten.

Tijdig inzicht in onderhoudsinversteringen

Effectief onderhoud zorgt voor het optimaal functioneren van gebouwen tegen zo laag mogelijke kosten. Met een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) beheerst u de onderhoudskosten. U heeft inzicht in de onderhoudskosten integraal op korte én langere termijn, zodat u uw beleid hierop kunt afstemmen.

Een MJOP en de bijbehorende lijst met bouwkundige en installatietechnische elementen geeft inzicht in de kosten van het noodzakelijke (groot) onderhoud en de te verwachten vervangingsinvesteringen. De planhorizon van een MJOP is meestal 15 tot 30 jaar. Zo kunt u tijdig rekening houden met de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen.

Wilt u meer weten over NEN2767 Conditiemeting en Duurzaam MJOP? Neem contact op met Wessel Loevendie.

Wessel Loevendie

Operationeel Directeur

Minder kans op financiële tegenvallers

Goed onderhoud verlengt de technische levensduur van bouwkundige en installatietechnische onderdelen. Correctief en preventief onderhoud, door professionele partijen en volgens alle geldende normen, zorgt ervoor dat de installaties betrouwbaar functioneren. Periodiek onderhoud voorkomt slijtage, storingen en veiligheidsissues, bijvoorbeeld door te laat uitgevoerde keuringsinspecties en verkleint het risico op onverwachte klachten of schade en dus op financiële tegenvallers.

Duurzaam meerjaren onderhoudsplanning

Heeft u reeds een verduurzamingsadvies (zoals een energiebesparingsscan, EPA-U Maatwerkadvies of compleet verduurzamingsadvies) voor het gebouw? Dan kan uw MJOP worden aangevuld met investeringen voor verduurzaming van het gebouw. Het gaat dan om energiebesparing, het creëren van een gezond binnenklimaat en (toekomstig) hergebruik van te vervangen delen oftewel circulair onderhoud.

Om zo efficiënt mogelijk te verduurzamen is het verstandig om te kijken naar de natuurlijke vervangingsmomenten van bouw- en installatiedelen en naar de total cost of ownership (TCO): een combinatie van levensduur, de benodigde (extra) investeringen en terugverdientijden van duurzame maatregelen. Door dit te verwerken in de MJOP voor een complex, ontstaat een DMJOP.

Onze focus bij het opstellen is gericht op:

  • Het plannen van uitgaven en cashflow om onaangename verassingen te voorkomen;
  • Verantwoord budgetteren van uit te voeren werkzaamheden;
  • Het slim combineren van werkzaamheden op gebouw en portefeuilleniveau;
  • Het optimaliseren van (verduurzamings- en) onderhoudsplannen en het reduceren van kosten.