Trouble shooten

Onze technische knowhow en creativiteit zorgen altijd voor een oplossing!

Het onderhoud van gebouwgebonden installaties is bij gebouwen één van de grootste kostenposten. Deze installaties vragen periodiek onderhoud om ze goed te laten functioneren. Uitgebreide onderhoudscontracten voor preventief en correctief onderhoud zijn noodzakelijk om installaties goed en energiezuinig te laten functioneren.

Wilt u meer weten over Trouble shooten? Neem contact op met Ronald van Luijk.

Ronald van Luijk

Directeur Installaties & Duurzaamheid

Periodiek onderhoud en inspectie

Naast het periodiek onderhoud zijn (periodieke) installatietechnische inspecties vereist om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en het onderhoud van de installaties.

Wij helpen bij het oplossen van problemen met gebouwgebonden installaties. Doorgaans gaat het om technische, al dan niet structurele, problemen in gebouwen, die schijnbaar onoplosbaar lijken.

Inspectie en analyse

Door onze ruime kennis en ervaring, onze systematische aanpak en gedegen analyse weten wij technische problemen met bestaande gebouwinstallaties goed op te lossen.

Regelmatige technische inspecties zijn een must voor risicobeheersing en om de te verwachten kosten voor de toekomst in te schatten. Dit op basis van Life Cycle Cost (LCC), Total Cost of Ownership (TCO) en de onderhoudskosten voor een betrouwbaar functioneren van installaties. Daarbij houden wij ook rekening met de kostenanalyse van onverhoopte uitval van installaties en als gevolg daarvan noodzakelijke noodmaatregelen door een verhoogd risico.

Gedegen advies

Wij adviseren u graag over de beste oplossingen voor de korte en langere termijn, rekening houdend met geplande onderhoudsintervallen of natuurlijke vervangingsmomenten van installaties of onderdelen daarvan.