MPG-berekening

Een MPG-berekening geeft inzicht in de milieuprestatie van een gebouw op materiaalniveau

Wilt u meer weten over MPG-berekening? Neem contact op met Ronald van Luijk.

Ronald van Luijk

Directeur Installaties & Duurzaamheid

Een MPG-berekening (Milieuprestatie Gebouwen) is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en geeft inzicht in de milieuprestatie van een gebouw op materiaalniveau.

Deze score laat zien of het gebouw voldoet aan de milieueisen van het bouwbesluit. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Omdat de Energieprestatie Gebouwen (EPG) steeds lager wordt, worden er in toenemende mate hogere eisen gesteld aan de MPG van een gebouw.

Een belangrijk spanningsveld ontstaat bij maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, echter ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd. Wij helpen u met deskundig advies.

Een MPG-berekening is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor (kantoor)gebouwen vanaf 100 m2 en om nieuwbouwwoningen.

Een MPG-berekening is ook van waarde om een ontwerp te verduurzamen, bijvoorbeeld als onderdeel van BREEAM-, GPR-Gebouw of fiscale regelingen zoals de Milieu Investeringsaftrek.

Onze experts zijn deskundig in het opstellen van MPG-berekeningen. Die vertalen de MPG-score naar verschillende strategieën om de inzet van duurzaam materiaal te vergroten.