Verduurzaming bestaand vastgoed

Toekomstbestendig (ver)bouwen rendeert!

Herontwikkeling van (binnenstedelijk) vastgoed wordt in de huidige vastgoedmarkt een steeds grotere opgave. Leegstand zorgt ervoor dat gebouwen dienen te worden gerenoveerd en getransformeerd. Transformatie is de oplossing voor hergebruik van bestaande gebouwen voor andere functies. Het aanpassen van de installatietechniek of hergebruik vormt daarbij een uitdaging.

Wilt u meer weten over Verduurzaming vastgoed? Neem contact op met Ronald van Luijk.

Ronald van Luijk

Directeur Installaties & Duurzaamheid

In onze dagelijkse praktijk zien we dat er veel winst te behalen valt met het verduurzamen en optimaliseren van gebouwinstallaties. Dit zorgt voor energiebesparing en werkt comfort verhogend voor het binnenklimaat.

Wij streven naar een optimaal leefklimaat voor de eindgebruikers. Onze aanpak brengt de verschillende disciplines duurzaamheid, bouwfysisch, projectmanagement en klimaattechniek bij elkaar voor het creëren van integrale oplossingen.

Wij zorgen met de beste oplossingen en duurzaamste installaties altijd voor een toonaangevend resultaat.