Co-creatie

Wilt u uw droomgebouw realiseren?

Heeft u een idee voor de realisatie van een duurzaam en innovatief gebouw op een nieuwbouwlocatie of (her)ontwikkeling van een oud bedrijfscomplex? Bent u op zoek naar een aansprekend concept voor een bijzonder project? In samenwerking met de gebruikers, opdrachtgevers of andere betrokkenen ontstaan eindproducten die aan alle randvoorwaarden voldoen én optimaal aansluiten op hun behoeften.

(n) zero energy Hotel BREEZE voorzien van het EWF-concept, BIPV, EPC=0 & BREEAM Excellent. Winnaar 🏆 EZK Energy Award Bedrijven 2019!

Lees meer

Wilt u meer weten over Co-creatie? Neem contact op met Maarten Eldering.

Maarten Eldering

Algemeen Directeur

Dynamisch maatwerkproces

Co-creatie dus, waarbij alle betrokkenen invloed hebben op het proces en het eindresultaat. Co-creatie is maatwerk en vormt een dynamisch proces. Afhankelijk van het project, het concept, de stakeholders en de doelgroep is steeds een andere invulling mogelijk. Bijvoorbeeld de mate van samenwerking en de invloed op de ontwikkeling of het ontwerp in de verschillende fasen van een project.

Teamwork makes the dream work

Wij hebben veel ervaring met co-creatieprocessen. De inbreng van alle partijen vertalen we in een optimaal resultaat. We luisteren naar alle visies, wensen en eisen en nemen deze mee in de besluitvorming en uitvoering. Onze kracht ligt dan ook vooral in multidisciplinaire samenwerking.