Conceptontwikkeling

Uw huisvesting als communicatiemiddel

Het imago van een gebouw wordt voor gebouweigenaren en -gebruikers steeds belangrijker. Huisvesting is tegenwoordig een communicatiemiddel dat effectief bijdraagt aan de merkbeleving van een organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om de identiteit en uitstraling, maar vooral om wat een gebouwconcept voor en met mensen doet.

Conceptontwikkeling van vastgoed is een creatief proces, waarin de toekomstige gebruikers centraal staan. Ook de bestaande huurders kunnen bij dit proces worden betrokken. Door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar hun specifieke wensen en behoeften kan hier bij de ontwikkeling van het verhuurconcept rekening mee worden gehouden.

Projectmanagement TBWA-Gebouw

Lees meer

Wilt u meer weten over Conceptontwikkeling? Neem contact op met Maarten Eldering.

Maarten Eldering

Algemeen Directeur

Imago en missie versterken

Huisvesting is een tastbare, ruimtelijke verbeelding van de identiteit van de huurder. Een gebouw kan image- en teambuilding versterken en zo helpen ‘een merk te leven’. Door de missie van een organisatie in het gebouw te ervaren, worden medewerkers en bezoekers/ klanten aangetrokken die zich hiermee identificeren. Zij hebben een grotere betrokkenheid en helpen als ambassadeurs de missie uitdragen en realiseren.

Inspirerende omgeving

Een vernieuwend kantoorconcept kan ook inspireren, bijvoorbeeld door een duurzame en innovatieve hightech inrichting, het groeperen van functies die elkaar versterken of een thematische opzet gericht op bepaalde doelgroepen. Kortom, huisvesting is meer dan een verzameling ‘werkplekken’. Door een duidelijk verhuurconcept voor een gebouw, gecombineerd met een goede marketingstrategie, gericht op de juiste doelgroep, ontstaat een sterk merk.

Gezonde en duurzame werplekken

Natuurlijk gaat het ook om een gezonde werkplek, die de gebruikers niet alleen inspireert en energie geeft, maar ook het milieu zo min mogelijk belast of zelfs energie opwekt. Afhankelijk van het beoogde duurzaamheidsniveau en imago kan de verduurzaming van een complex worden doorgetrokken in het interieur en een duurzame kantoorinrichting. Denk aan Cradle-to-Cradle (C2C) materialen, een Madaster materialenpaspoort, Turntoo producten en diensten of local sourcing.

Identiteit en communicatie

Gebouwen met een duidelijke branding en identiteit hebben voor huurders en dus ook voor beleggers een absolute meerwaarde. Het is dan ook belangrijk om een integrale strategie te ontwikkelen, waarbij het concept, de duurzaamheid en het comfort van een gebouw worden betrokken in de marketing.

Waardecreatie

Het budget voor een succesvolle branding van een complex verdient zichzelf vaak snel terug, door een hogere huurvraag, meer huuropbrengst en waardeoptimalisatie van het vastgoed. Ook leegstand wordt teruggedrongen, omdat huurders zich graag in het specifieke complex vestigen. Zelfs het ontstaan van wachtlijsten is geen uitzondering.