Technische due diligence

Amstelius is uw partner voor verantwoorde vastgoedinvesteringen

Voldoet het vastgoed aan alle technische en milieu eisen? Zit het constructief, bouwkundig en installatietechnisch goed in elkaar?

Een gedegen technical due diligence (TDD) geeft een koper, of in geval van een vendor technical due diligence (VTDD) de verkoper, vooraf inzicht in de technische kwaliteit van het gebouw en de installaties, staat van onderhoud (o.a. (wettelijke) keuringen en certificeringen), functionaliteit en de te verwachten kosten, investeringen en risico’s.

Ook controleren wij of het vastgoed voldoet aan bouw- en exploitatievergunningen, wet- en regelgeving, onderhoudsrichtlijnen en of er mogelijke garanties gelden.

Op basis hiervan kan een integrale en gedegen afweging worden gemaakt voor een aankoop of verkoop besluit.

Diensten

Alle technische kennis onder één dak

Tijdens een visuele technische inspectie worden de onderhoudsstaat van het complex en de gebouwgebonden installaties beoordeeld. We beoordelen ook de kwaliteit van het technische onderhouds- en gebouwdossier in de (digitale) dataroom. Daarbij wordt ook een risico-inventarisatie gemaakt. Onze bevindingen en de mogelijke risico’s worden op basis van de analyse vertaald naar financiële consequenties.

In een red flag report (RFR) melden wij desgewenst direct mogelijke deal breakers. Onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen leggen we vast in een overzichtelijk rapport met fotorapportage. Onderdeel daarvan is een kostenraming: voor de geconstateerde gebreken, aandachtspunten, wettelijke keuringsinspecties, achterstallig onderhoud en de redelijkerwijs te verwachten vervangingsinvesteringen in de komende jaren.

De rapportage van onze bevindingen geschiedt in overleg door middel van:

 • Red flag report (RFR);
 • Questions & answers (Q&A);
 • Technical due diligence report (TDD);
 • 5 – 20 year technical capital expenditures (CAPEX).

 

Tijdens een technische due diligence is in sommige gevallen nader advies of onderzoek gewenst, zoals bijvoorbeeld een:

 • Energielabel;
 • Energieprestatie (EP) Maatwerkadvies;
 • Bodemonderzoek;
 • Asbestinventarisatie;
 • Legionella risico-inventarisatie;
 • Luchtkwaliteitsonderzoek;
 • 100% brandscan van het complex;
 • Meetrapportage NEN2580.

 

Aanvullend advies, onderzoek of nadere inspecties worden geheel afgestemd op uw specifieke behoefte. Wij zijn uw aanspreekpunt en coördineren dit proces voor u.

TB_Amstelius_dak wzmh WL en SK 28092021_023

Wilt u meer weten over Technische due diligence? Neem contact op met Maarten Eldering.

Maarten Eldering

Algemeen Directeur

Monitoring CAPEX werkzaamheden, voor én na de aankoop

Wordt een nieuwbouwontwikkeling reeds voor of tijdens de realisatie daarvan aangekocht? Of heeft de acquisitie van het vastgoed betrekking op een complex dat na aankoop daarvan door de verkoper wordt gerenoveerd of (her)ontwikkeld? Als daarvan sprake is dan adviseren wij de afspraken daarover goed vast te leggen in de koop-/aannemingsovereenkomst, ofwel koopovereenkomst, die tussen koper en verkoper wordt overeengekomen. Wij helpen u graag met het maken van heldere afspraken ten aanzien van het gewenste eindresultaat. In dat geval kunnen wij op projectbasis na de vastgoedtransactie voor u ook de (bouw)kwaliteit, voortgang, risico’s, etc. van de nieuwbouw ontwikkeling of de uitvoering van de technische werkzaamheden bewaken.

Wij monitoren namens koper op grond van de gemaakte afspraken de technische capital expenditures (CAPEX) investeringen die door verkoper dienen te worden uitgevoerd. Daarbij bewaken wij ook termijnschema’s en facturen in relatie tot de voortgang van de werkzaamheden.

Wij rapporteren periodiek over de stand van het werk (o.a. kwaliteit, budget, planning, risicobeheersing), bevindingen, aandachtspunten, afwijkingen en/ of noodzakelijke acties. Tot slot verzorgen wij de oplevering van het project en controle van de revisiestukken, garanties, certificaten, etc.

Dit zorgt voor grip op uw investering en de juiste waardecreatie!