(Her)ontwikkelen

Neem alle betrokkenen mee op ontwikkelreis

Projectontwikkeling is een creatief proces. Innovatieve en duurzame projecten vragen om een out of the box aanpak. De sleutel tot succes ligt in het stellen van de juiste vragen en de antwoorden vertalen naar een verrassend advies op maat. Zo creëren we samen nieuwbouw- of transformatieprojecten waar mensen graag willen wonen en werken.

Roadmap voor co-creatie

Vanaf de initiatieffase betrekken we alle belangrijke stakeholders bij een project, zoals eindgebruikers, opdrachtgevers of gemeenten. Zo wordt een eindproduct ontwikkeld wat optimaal aansluit bij de behoefte van de klant én past binnen alle (stedenbouwkundige) randvoorwaarden. Co-creatie gaat verder dan de traditionele rolverdeling bij ontwikkeling. De eindgebruiker en/of opdrachtgever wordt vanaf de eerste schets bij het ontwerp betrokken en gaat mee op ontwikkelreis!

Wie wijst u op de relevante strategische, financiële, juridische, fiscale en bouwtechnische facetten? Wij hebben jarenlange ervaring met ontwikkeltrajecten Hierdoor kennen wij de kansen en valkuilen. Onze ontwikkelmanagers nemen u de arbeidsintensieve onderdelen van co-creatie uit handen, zoals het aansturen van de partijen, opstellen van haalbaarheidsanalyses en investeringsramingen, planontwikkeling, bestemmingswijzigingen, aanvragen van (omgevings)vergunningen, het creëren van draagvlak en het beheersen van (financiële) risico’s voor klanten en opdrachtgevers.