Asset management

Optimaal rendement van uw vastgoed

Asset management vertaalt de (strategische) doelstellingen voor uw vastgoedportefeuille naar (tactische) doelen op complexniveau. De kern van asset management is uw vastgoed, zowel financieel als maatschappelijk, optimaal te laten renderen. Het gaat dan om keuzes zoals het aanhouden, verkopen of vernieuwen van uw vastgoedcomplexen. Wij helpen u graag bij het bepalen van uw visie ten aanzien van verhuurstrategie, exploitatie- of investeringsbudgetten en optimalisatieplannen.

Inspelen op veranderende omstandigheden

Het is de taak van de asset manager om financiële en juridische risico’s, die het rendement negatief kunnen beïnvloeden, snel te signaleren en om kansen te benutten. Door vroegtijdig in te spelen op veranderende (markt)omstandigheden worden risico’s vermeden en rendementen geoptimaliseerd.

Inzicht in opbrengsten en kosten

Voor een kwalitatief goede en financieel rendabele vastgoedportefeuille, is inzicht nodig in uw opbrengsten en kosten op complexniveau. We monitoren de prestaties van uw vastgoed op basis van de verschillende benchmarks, om zo de kosten te beheersen en de huurinkomsten te verbeteren. Onze asset managers doen ook actief voorstellen voor aan- en verkoop van beleggingen.

Relatiebeheer voor tevreden huurders

Daarnaast is de asset manager verantwoordelijk voor het relatiebeheer. Wij onderhouden contacten met uw huurders en andere belanghebbenden. Huurdertevredenheid is essentieel voor solide en waardevaste vastgoedbeleggingen. Op basis van de gekozen strategie voeren wij namens u (ver)huuronderhandelingen met zittende en nieuwe huurders. We coördineren ook de activiteiten van de verhurend makelaars.

Een greep uit onze projecten