Property management

Voor het beheren van uw vastgoed is brede kennis en expertise nodig. Een vastgoedmanager heeft verschillende rollen. Hij is adviseur van gebouweigenaren of beleggers en dienstverlener voor (potentiële) huurders of eindgebruikers. Beheert de gebouwen en de contracten van toeleveranciers of onderhoudsbedrijven. Onderhoud contact met belanghebbenden, zoals omwonenden of de overheid. Onze ervaren vastgoedmanagers bezitten alle financiële, bouwkundige- en installatietechnische kennis die benodigd is voor kwalitatief vastgoedbeheer. Uw vastgoed in vertrouwde handen. Door onze proactieve aanpak zijn we doelgericht op het gebied van:

    • Property management voor gebouweigenaren

Als vastgoedbelegger wilt u maximale waardegroei en minimale risico’s. Daarvoor zijn tevreden, kredietwaardige huurders nodig met langjarige huurovereenkomsten of flexibele verhuur met een hoge bezettingsgraad. Onze betrokken en professionele vastgoedmanagers helpen dit te bereiken.

    • Property management voor eindgebruikers

Huurders en eindgebruikers van commercieel onroerend goed kunnen bij ons terecht voor een op maat gemaakt dienstenpakket voor contract- of vastgoedmanagement. Hiermee kunt u uw huisvestingstrategie vormgeven. Ook adviseren wij over innovatieve gebruiksconcepten of een inspirerende werkomgeving.

Commercieel, administratief, technisch en duurzaam property management

Zoekt u commercieel, administratief, technisch of duurzaam property management? Wij ontzorgen en werken vanuit een basisdienstenpakket dat afhankelijk van de behoeften opmaat gemaakt wordt en aangevuld met optionele diensten. Ons property management dienstenpakket bestaat uit:

Duidelijke verhuurstrategie en tevreden huurders
Tevreden en kredietwaardige huurders met langjarige huurovereenkomsten of flexibele verhuur met een hoge bezettingsgraad voor goede risicospreiding en constante huuropbrengsten, verhogen de waarde van uw vastgoed. In overleg bepalen wij een duidelijke verhuurstrategie o.a. single of multi tenant verhuur, positionering, huurvoorwaarden, selectie makelaar etc. en houden toezicht op de voortgang van de verhuur, huurprijzen, contracttermijnen en vervaldata. Lees meer

Volledig inzicht in uw huuropbrengsten en servicekosten
Volledig inzicht in de huuropbrengsten en exploitatiekosten van uw vastgoed is onmisbaar voor het bepalen van het rendement. Wij verzorgen integraal het contractmanagement en de administratie van uw huur- en servicekosten of zelfsdegehele financiële administratie met ons vastgoedmanagementsysteem. Afspraken worden hierin zorgvuldig vastgelegd en wij houden uw huur- en servicekostenadministratie nauwgezet bij. Lees meer

Goed onderhoud voor waardevast vastgoed
Goed onderhoud zorgt dat uw vastgoed ook in de toekomst zijn waarde houdt. Dat geldt ook voor het omliggende terrein en de groenvoorzieningen. Wij coördineren daarom het dagelijks, preventief en correctief onderhoud. Naast het voortdurend controleren van de technische staat van uw vastgoed, stellen we jaarlijks een onderhoudsprognose voor u vast. Lees meer

Gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen
Duurzame exploitatie maakt uw vastgoedbeleggingen toekomstbestendig. Het zorgt voor waarde behoud en is een gunstige basis voor financiering. Veel huurders zijn actief bezig met duurzaamheid en identificerenzich graag met duurzame (bedrijfs)huisvesting.Duurzaam vastgoedmanagement is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en gaat over energiegebruik, CO2-uitstoot en bedrijfsethiek. Lees meer

Wilt u vrijblijvend kennismaken of heeft u vragen? Maak dan een afspraak met Amstelius. Ons team staat voor u klaar.

Een greep uit onze projecten