Duurzaam vastgoedmanagement

Gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen

Duurzame exploitatie maakt uw vastgoedbeleggingen toekomstbestendig. Het zorgt voor waardebehoud en is een gunstige basis voor financiering. Bovendien zijn ook veel huurders inmiddels actief bezig met duurzaamheid. Zij identificeren zich graag met duurzame (bedrijfs)huisvesting.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam vastgoedmanagement is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzaamheid gaat verder dan het energiegebruik en de CO2-uitstoot van een gebouw. Het gaat ook om bedrijfsethiek en het welzijn van mensen. Daarom staan gezonde, groene gebouwen en duurzaam ondernemen hoog bij ons in het vaandel.

Energie-, afval- en inkoopmanagement

Energie-, afval- en inkoopmanagement zijn onderdeel van ons MVO-beleid. Onder gebouweigenaren en huurders bevorderen we het gebruik van alternatieve energiebronnen, collectieve inkoop van groene energie en meetdiensten. Uw slimme meter lezen we standaard uit. De meetdata wordt vastgelegd in Esight, onze energiemanagementtool. Daarnaast stimuleren we het gebruik van duurzame technieken, materialen en concepten als Cradle-to-Cradle (C2C), biobased en turn too.

Duurzaam vastgoedmanagement onderscheidt uw beleggingsobjecten, omdat er voortdurend gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen het milieu, het welzijn van mensen en de daarmee samenhangende investeringen.

Wilt u meer weten? Raadpleeg ons totale vastgoedmanagementoverzicht.