Certificering

Certificering kan een goede manier zijn om aan de buitenwereld te tonen op welke manier het gebouw is verduurzaamd. Er zijn verschillende certificeringsmethodieken in Nederland. De vijf belangrijkste zijn:

 • EPA-U Certificaat (energielabel)
 • BREEAM-NL
 • LEED
 • WELL
 • GPR Gebouw

Alle vijf de certificeringsmethoden hebben hun eigen voordeel en geven bepaalde inzichten. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen een of meerdere certificeringen worden toegepast. Hieronder worden de methodieken kort omschreven.

Wilt u vrijblijvend kennismaken of heeft u vragen? Maak dan een afspraak met Amstelius. Ons team staat voor u klaar.

In het kader van de Europese richtlijn (de EPBD) moet elk utiliteitsgebouw dat gebouwd wordt, verkocht wordt of opnieuw verhuurd wordt voorzien zijn van een energielabel. Op het energielabel staat de energetische kwaliteit van het gebouw weergegeven. Ook wordt een aantal globale energiebesparende maatregelen weergegeven.
Klik hier voor meer informatie.

In Nederland is de vraag naar duurzame gebouwen sterk gestegen. Die dragen bij aan de klimaatdoelstellingen door energiebesparing en CO2-reductie.

Het keurmerk BREEAM staat voor “Building Research Establishment Environmental Assessment Method” en is een meetinstrument van de DGBC voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global England). BREEAM-NL is de Nederlandse versie hiervan. BREEAM-NL is in Nederland het meest gevoerde certificeringstraject op het gebied van het monitoren van energieprestaties.
 

Methodiek

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL richt zich op kantoren, scholen, winkels, industriële gebouwen en woningen.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken:

(voor specifieke gebouwen gelden afwijkende eisen zoals datacenters en bijzondere gebouwen ‘bespoke’ die in aanmerking komen voor een maatwerk BREEAM-NL traject)

(voor beheer en gebruik van bestaande gebouwen)

Het puntensysteem werkt als volgt: hoe meer punten, hoe duurzamer. Als totaalscore krijgt een gebouw een waardering van pass, good, very good, excellent of outstanding (1 t/m 5 sterren). De punten, zogenaamde credits, worden verdiend aan de hand van bewijslast, verzameld door onderzoeken op gebieden als water, ecologie, energie en afval. Uit deze onderzoeken volgen aanbevelingen, die het ontwerp van het gebouw of locatie duurzamer kunnen maken.
 

Voordelen

Duurzaam ontworpen en geëxploiteerde gebouwen zijn onderscheidend door hun toekomstbestendigheid en hebben voordelen die zorgen voor aantoonbare meerwaarde o.a.:

 • Hogere huuropbrengst, waarde en ROI
 • Langere levensduur
 • Subsidiekansen
 • Mogelijke groenfinanciering
 • Lagere exploitatiekosten (onderhoud- en energiekosten)
 • Minder milieubelastend door een laag energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie
 • Een comfortabel en gezond binnenklimaat, hierdoor lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit
 • Hogere huurdertevredenheid
 • Duurzaamheidsambitie inzichtelijk en meetbaar
 • Duurzaam ‘groen’ imago dat aansluit bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/ corporate social responsibility (CSR) beleid van huurders
 • Onafhankelijk internationaal keurmerk

 

BREEAM-NL experts

Onze BREEAM-NL experts vertalen uw duurzaamheidsambitie met BREEAM-NL in concrete, meetbare duurzame doelstellingen en ontzorgen u volledig bij de realisatie daarvan. Het maatregelenpakket is direct toepasbaar. Onze experts beschikken over de kennis en praktijkervaring om u inhoudelijk van dienst zijn bij het behalen van BREEAM-NL credits.

Wij kunnen zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw met een quick scan voor u inzichtelijk maken welke BREEAM-NL score tot de mogelijkheden behoort. Onze BREEAM-NL experts begeleiden het gehele traject van ontwerp- en (ver)bouwwerkzaamheden tot het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat.
 

Commissioning managers

Commissioning is een gefaseerd proces, gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. In geval van retro commissioning kijkt een commissioning manager of de installaties in het gebouw (nog) voldoen aan de eisen zoals deze (ooit) gesteld zijn. Dit betekent dat er integraal wordt gekeken of de installaties naar behoren werken door middel van controle op:

 • Ontwerp van de installaties
 • Uitvoering van installaties (installatiefouten opsporen)
 • Controle op keuringsrapporten en/of -metingen

 

Harmonisatie

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel (EPA), de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.
Welke duurzame ambitie past bij u? Wij gaan daarover graag met u in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken en uw doelstellingen te realiseren.

Factsheet

LEED staat voor “Leadership in Energy and Environmental Design” en is wereldwijd de meest gebruikte methodiek voor het certificeren van duurzaam vastgoed. LEED biedt een framework om een gezond, efficiënt en kostenbesparend duurzaam gebouw te realiseren.

Well is een vorm van certificering die zich richt op de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers. Well implementeert, valideert en meet eigenschappen om een gezonde leefomgeving te realiseren. Op basis van zeven kernthema’s wordt een gebouw volgens Well gecertificeerd.

GPR Gebouw is een duurzaam-bouwen instrument. Gemeente Tilburg heeft dit oorspronkelijk ontwikkeld als richtlijn voor het duurzaam bouwen. GPR Gebouw zet ontwerpgegevens van woningen, scholen en kantoren om naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Op deze manier kunnen we ambities prestatiegericht formuleren, het biedt flexibiliteit in de ontwerpfase en geeft duidelijkheid bij het toetsen van projecten.

Een greep uit onze projecten

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.