Compleet Verduurzamingsadvies

Duidelijk verduurzamingsplan op strategisch, tactisch en operationeel niveau
Een Compleet Verduurzamingsadvies is een concreet verduurzamingsplan voor uw vastgoed. Op basis van het EPA-U Maatwerkadvies en uw Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) stellen we heldere doelen en het stappenplan op strategisch, tactisch én operationeel niveau op. Hiermee bereikt u minimaal een energielabel A en waardevermeerdering van uw vastgoed.

Een Compleet Verduurzamingsadvies heeft de volgende onderdelen:

  • Strategisch, tactisch en operationeel
  • Total Cost of Ownership (TCO)
  • Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP)
  • Investering en rendement
  • Commercieel
  • Comfort & gezondheid

In overleg bepalen we de integrale verduurzamingsstrategie. Daarvoor inventariseren we uw beleggingsvisie, verhuur- en MVO-strategieën en de huisvestingstrategie van uw huurder(s). We kijken daarbij ook naar de locatie, het complex en de ruimtelijke randvoorwaarden.

In een EPA-U Maatwerkadvies zijn de mogelijke verduurzamingsmaatregelen al geanalyseerd. Op basis van dit rapport en de uitgangspunten van de trias energetica bepalen we de juiste mix van bouwkundige en/of installatietechnische verduurzamingsmaatregelen om tot een energielabel A te komen.

In het EPA-U Maatwerkadvies staan de investeringskosten en terugverdientijden van de energiebesparende maatregelen. Deze vertalen we naar de Total Cost of Ownership (TCO). Zo worden de kosten gedurende de hele levenscyclus van de bouwkundige- en installatietechnische elementen inzichtelijk.

Verduurzamingsmaatregelen worden verwerkt in een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP). Dit plan laat zien hoe en wanneer labelsprongen gemaakt worden en geeft richting aan het periodiek, preventief en correctief onderhoud. Op basis van een bestaande MJOP en een visuele inspectie bepalen we het natuurlijk vervangingsmoment van de te verduurzamen bouwkundige en installatietechnische elementen. We houden hierbij rekening met de technische en/of financiële levensduur van de systemen en commerciële uitgangspunten, zoals het aflopen van huurovereenkomsten.

Alle investering en onderhoudskosten die nodig zijn voor de verduurzamingsmaatregelen worden opgenomen in een investeringsplan. Hierin staan de indicatieve financiële en maatschappelijke rendementen (Total Value of Ownership), de terugverdientijden en de subsidies of financieringsvormen vermeld. Met dit plan kan een (groen)financiering worden aangevraagd en kunnen de kosten en baten van de verduurzaming verdeeld worden tussen huurder en verhuurder.

Op basis van de verduurzamingsmaatregelen en de verschillende financieringsvormen krijgt u een aantal mogelijkheden voorgelegd om afspraken te kunnen maken met uw huurder(s) over de verdeling van de kosten en opbrengsten van verduurzaming (split incentive). We benoemen de voordelige effecten van de verduurzamingsmaatregelen, zoals de te verwachten comfortverbeteringen, hogere arbeidsproductiviteit, een lager ziekteverzuim en een verbeterd imago van het complex, aansluitend bij het bij MVO-/ CSR-beleid van uw huurders. Wij maken dit zichtbaar via een artist impression. Het visualiseren van verduurzaming draagt bij aan een beter imago en positievere beleving van uw huurder(s)/gebruikers en nieuwe kandidaat-huurder(s).

In veel gebouwen ondervinden huurders klimaatklachten. Het is nuttig om de eventuele klachten in beeld te brengen en mee te nemen in de uitwerking van verduurzamingsoplossingen. Er kan een aanvullend onderzoek worden gedaan naar het binnenklimaat, bijvoorbeeld door meting van CO2, fijnstof, temperatuur of luchtvochtigheid. Binnen ons advies vermelden wij tevens hoe klimaatklachten kunnen worden opgelost.

Factsheet

Wilt u vrijblijvend kennismaken of heeft u vragen? Maak dan een afspraak met Amstelius. Ons team staat voor u klaar.

Een greep uit onze projecten