Energie Audit

Inzicht in energieverbruik en energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht eens in de vier jaar een energie audit uit te voeren. Deze verplichting is onderdeel van de Energy Efficiency Directive (EED), een Europese richtlijn met maatregelen voor minder energieverbruik in bedrijven en instellingen. Wij hebben de kennis en kunde om een EED uit te voeren volgens gestelde richtlijnen, dit maakt energieverbruik, mogelijke energiebesparende maatregelen en de praktische invulling gemakkelijk inzichtelijk. Vaak is een bedrijf of instelling zich wel bewust van de noodzaak om maatregelen te nemen. Maar in de waan van de dag ontbreekt de urgentie of de kennis. We maken dit proces inzichtelijk en stellen een duidelijk financieel overzicht op.

EED en het klimaatakkoord

De EED is een onderdeel van het klimaatakkoord. Daarin is het doel gesteld om het Europees energieverbruik voor 2020 met 20% te verlagen. Een EED is een verplichte vierjaarlijkse energie audit om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik in een onderneming. Het geeft een systematisch en gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen en maakt energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden inzichtelijk. Betreffende energieverbruik van gebouwen, industriële processen of installaties, inclusief vervoer, warmte en koeling.

Voor wie is een EED verplicht?

De energie audit is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers, of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Een vrijstelling geldt voor:

  • Bedrijven of instellingen die deelnemen aan de MJA3 en MEE convenanten en met de overheid meerjarenafspraken hebben gemaakt inzake energie-efficiency;
  • Bedrijven die ISO 50001 of ISO 14001/ 14051 gecertificeerd zijn;
  • (Deels) bedrijven die een energie- of milieuzorgsysteem hebben geïmplementeerd en bijvoorbeeld een CO2 prestatieladder vanaf trede 3 in hun bezit hebben. 

Betrouwbaar beeld van uw energiegebruik

Wij hebben alle kennis in huis om de energie-audit voor u te organiseren en de afronding van het EED-rapport met goedkeuring van de omgevingsdienst te verzorgen. Voor een betrouwbaar beeld van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, opgesteld volgens de normen van de richtlijn. De omgevingsdienst waar het bedrijf of instelling onder valt, is de controlerende instantie.

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP)

Aanvullend kunnen wij een DMJOP opstellen, waarin de energiebesparende maatregelen uit de EED of het EPA-U Maatwerkadvies worden opgenomen in een onderhoudsplan. Natuurlijke vervangingsmomenten van bouwkundige of installatietechnische elementen worden zo gebruikt voor energiebesparende alternatieven. Wat kosten bespaart op energie-, (correctie) onderhoud en exploitatie, CO2-reduceert en daarbij een comfortabele en gezonde werkomgeving creëert. Lees meer over DMJOP.

Factsheet

Achtergrondinformatie

 

Als experts in verduurzaming zijn we u graag van dienst. Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen of heeft u vragen? Neem dan contact op. Ons team staat voor u klaar.