Zonne-energie

Ondernemers en publieke instellingen kunnen een grote bijdrage leveren aan een energieneutrale samenleving en daarmee duurzame toekomst. Eén van de vormen van duurzaam ondernemen is het opwekken van eigen zonne-energie. Dit kan op uw eigen dak en zelfs zonder eigen investering. De energie van de zon kan worden omgezet in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan voor eigen gebruik worden ingezet. Duurzaam vastgoed wordt tegenwoordig door gebruikers, huurders en financiële instellingen hoger gewaardeerd. Dit beïnvloedt de huurdertevredenheid en de waarde van het gebouw in positieve zin. Ook levert u een positieve bijdrage aan een duurzame toekomst. Het mes snijdt voor u dus aan twee kanten.

Rendabele totaaloplossingen voor duurzame zonne-energie

Wij kunnen de ontwikkeling, financiering, plaatsing en exploitatie van het zonnestroomsysteem voor onze rekening nemen. En het zonnestroomsysteem/ PV-installatie voor 15 jaar voor u exploiteren. Op basis van Esco (Energy Service Company). Dit maakt het mogelijk om als gebouweigenaar de energievoorziening en het management (functioneren en onderhoud) hiervan uit te besteden aan een derde partij zoals bij Amstelius.

De huurkosten voor het gebruik van een zonnestroomsysteem/ PV-installatie betaalt de gebruiker van de locatie voor een groot gedeelte vanuit de energiebesparing. Dit heeft tegelijkertijd een positieve invloed op de huurderstevredenheid en de waarde van het gebouw. Duurzaam vastgoed wordt door gebruikers, huurders en financiële instellingen hoger gewaardeerd. Omdat de vastgoedeigenaar én de huurder van de verduurzaming profiteren, wordt ook het split incentive dilemma opgelost.

SDE+ Subsidie

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie willen produceren met zonnepanelen, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE+ subsidie is in het leven geroepen omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van grijze energie.

Met de SDE+ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. De SDE+ subsidie vergoedt een gedeelte van het verschil in kostprijs tussen duurzame energie (groene stroom) en grijze energie (grijze stroom) over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie is daardoor o.a. afhankelijk van de jaarlijkse hoeveelheid duurzame energie die geproduceerd wordt en de basisprijs voor grijze energie.

Wij kunnen uw SDE+ subsidie aanvragen. Bij toekenning kunnen we ook zorg dragen voor het ontwikkelen, financieren, plaatsen, exploiteren en onderhouden van de zonnestroom/ PV-installatie.

Onze werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in drie fasen:

 

Wij vragen voor u de SDE+ subsidie aan. Daarvoor werken wij vrijblijvend een indicatief voorstel uit. Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de te verwachten opbrengsten en kosten van de PV-installatie.

Als de SDE+ subsidie is gegund, werken wij een business case uit: van ontwikkeling, financiering tot de exploitatie en het onderhoud van het zonnestroomsysteem. Voorafgaand laten wij externe partijen onderzoek doen naar o.a. de draagkracht en de levensduur van het dak. Ook wordt het aantal te plaatsen zonnepanelen, de financieringsmogelijkheden, verzekering en het onderhoud van het zonnestroomsysteem verder uitgewerkt.

In fase 3 gaan wij over tot realisatie van het zonnestroomsysteem. Wij zorgen voor financiering, schaffen de installatie aan en zorgen ervoor dat deze vakkundig op het dak geplaatst wordt. Vanaf dat moment neemt u zelf opgewekte groene stroom van eigen dak af!

Heeft u zelf SDE+ subsidie aangevraagd en gegund gekregen?

Heeft u zelf SDE+ subsidie aangevraagd en gegund gekregen, maar heeft u die nog niet gebruikt voor het realiseren van een PV-installatie (zonne-energiesysteem)? Amstelius kan u helpen bij het ontwikkelen, financieren, plaatsen, exploiteren, verzekeren en onderhouden van een PV-installatie.

De installatie wordt voor de looptijd van de SDE+ subsidie (15 jaar) door ons op basis van een ESCo geëxploiteerd. Wij dragen zorg voor het goed functioneren en het onderhoud van de installatie gedurende de looptijd. U hoeft zelf dus niet te investeren in de PV-installatie. De huur voor het gebruik van de PV-installatie gedurende de looptijd betaalt u (gebruiker van de locatie) voor een groot gedeelte met de energiebesparing. U neemt immers minder grijze stroom af, omdat de PV-installatie stroom opwekt.

Onze zonnestroomsystemen

Hier wekken onze zonnestroomsystemen dagelijks 100% duurzame energie op:

Als experts in verduurzaming zijn we u graag van dienst. Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen of heeft u vragen?
Neem dan contact op. Ons team staat voor u klaar.

Een greep uit onze projecten