Zonne-energie

 

Ondernemers en publieke instellingen kunnen een grote bijdrage leveren aan een energieneutrale samenleving en daarmee duurzame toekomst. Eén van de vormen van duurzaam ondernemen is het opwekken van eigen zonne-energie. Dit kan op uw eigen dak en zelfs zonder eigen investering.

Rendabele totaaloplossingen voor duurzame zonne-energie.

Wij kunnen de ontwikkeling, financiering, plaatsing en exploitatie van het zonnestroomsysteem voor onze rekening nemen. En het zonnestroomsysteem/ PV-installatie voor 15 jaar voor u exploiteren. Op basis van Esco (Energy Service Company). Dit maakt het mogelijk om als gebouweigenaar de energievoorziening en het management (functioneren en onderhoud) hiervan uit te besteden aan een derde partij zoals bij Amstelius.

De huurkosten voor het gebruik van een zonnestroomsysteem/ PV-installatie betaalt de gebruiker van de locatie voor een groot gedeelte vanuit de energiebesparing. Dit heeft tegelijkertijd een positieve invloed op de huurderstevredenheid en de waarde van het gebouw. Duurzaam vastgoed wordt door gebruikers, huurders en financiële instellingen hoger gewaardeerd. Omdat de vastgoedeigenaar én de huurder van de verduurzaming profiteren, wordt ook het split incentive dilemma opgelost.

SDE+ Subsidie

De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is vaak niet rendabel. Hiervoor is de SDE+ subsidie in het leven geroepen. Een jaarlijkse vergoeding voor het verschil in kostprijs tussen grijze en duurzame energie (maximaal 16 jaar). De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid duurzame energie en de basisprijs voor grijze energie.

Wij kunnen uw SDE+ subsidie aanvragen. Bij toekenning kunnen we ook zorg dragen voor het ontwikkelen, financieren, plaatsen, exploiteren en onderhouden van de zonnestroom/ PV-installatie.

Onze werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in drie fasen:

 

Wij vragen voor u de SDE+ subsidie aan. Daarvoor werken wij vrijblijvend een indicatief voorstel uit. Op basis hiervan kan een goede inschatting worden gemaakt van de te verwachten opbrengsten en kosten van de PV-installatie.

Als de SDE+ subsidie is gegund, werken wij een trajectvoorstel uit: van ontwikkeling, financiering tot de exploitatie en het onderhoud van het zonnestroomsysteem. Voorafgaand laten wij externe partijen onderzoek doen naar o.a. de draagkracht en de levensduur van het dak. Ook wordt het aantal te plaatsen zonnepanelen, de financieringsmogelijkheden, verzekering en het onderhoud van het zonnestroomsysteem verder uitgewerkt.

In fase 3 gaan wij over tot realisatie van het zonnestroomsysteem. Wij zorgen voor financiering, schaffen de installatie aan en zorgen ervoor dat deze vakkundig op het dak geplaatst wordt. Vanaf dat moment neemt u zelf opgewekte groene stroom van eigen dak af!

Als experts in verduurzaming zijn we u graag van dienst. Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen of heeft u vragen? Neem dan contact op. Ons team staat voor u klaar.