Een hightech smart building ‘powered by nature’

HET EERSTE (N) ZERO ENERGY HOTEL TER WERELD VOLGENS HET EARTH, WIND & FIRE CONCEPT

Natuurlijke airconditioning

Hotel BREEZE wordt voorzien van het inventieve en vooruitstrevende Earth, Wind & Fire concept. Dit biomimicry concept simuleert de natuurlijke airconditioning van termietenheuvels. In het gebouw wordt voor de natuurlijke airconditioning optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke elementen wind, water en zon. Het is een vernieuwende en grensverleggende ecotechniek waarbij de natuurlijke elementen slim met innovatieve hightech technologie worden gecombineerd.

Het is een hightech smart building ‘powered by nature’. De ecotechnologie is door het gehele gebouw verwerkt, waardoor het als het ware functioneert als een ‘groene’ machine.

De hoofdelementen van het EWF-concept zijn:

  • De klimaatcascade, een verticale schacht binnen in het gebouw, die fungeert als een natuurlijke warmtewisselaar waarin buitenlucht met behulp van water via sproeikoppen wordt gekoeld, verwarmd, bevochtigd en gereinigd;
  • De zonneschoorstenen aan de zuidwestgevel, die zorgt voor zongedreven ventilatie en verwarming;
  • De warmtewisselaar (WTW) die zorgt voor hergebruik van warmte voor het verwarmen van tapwater via een warmtepomp en de opslag van restwarmte in de bodembron;
  • De WKO-installatie die zorgt voor opslag van warmte en koude in de monobron;
  • De power façade met maatwerk gepotdekselde BIPV-panelen en zonnepanelen in de zonneschoorstenen en op de luifel;
  • Het zonnedak met zonnepanelen;
  • Hoogwaardige gevelisolatie met triple glas.

CO-CREATIE (N) ZERO ENERGY HOTEL BREEZE AMSTERDAM

  • Complex: Hotel BREEZE Amsterdam
  • Locatie: Bert Haanstrakade 1074, Amsterdam (kavel 43B)
  • Oppervlakte: 10.000 m²

 

Initiatiefnemers

Amstelius en Dutch Green Company hebben in samenwerking met Borghese Real Estate het eerste (n) zero energy hotel ontwikkeld voorzien van het Earth, Wind & Fire concept van onderzoeker dr. Ben Bronsema in samenwerking met de TU Delft en TU Eindhoven. Het unieke (n) zero energy Hotel BREEZE wordt gerealiseerd op een prachtige locatie aan de haven van Amsterdam-IJburg.

Hoe werkt de techniek?

Buitenlucht waait via de ventilatieroosters de klimaatcascade in. Deze is verticaal in de kern van het gebouw gepositioneerd. De klimaatcascade werkt als een natuurlijke warmtewisselaar. In de winter wordt hierin lucht verwarmd en bevochtigd met behulp van sproeiers met water dat een constante temperatuur heeft van ± 13 graden Celsius. Het water wordt geconditioneerd met behulp van zonnewarmte en warmte uit de bodembron. In de zomer zorgen die waterdruppels voor afkoeling van de lucht. Het water zorgt ook voor een natuurlijke reiniging van de buitenlucht. Het gebruikte water wordt gefilterd, gedesinfecteerd en na koeling opnieuw naar de sproeiers getransporteerd. Door het sproeiwater in de klimaatcascade ontstaat een neerwaartse druk. Dit zorgt ervoor dat de geconditioneerde frisse lucht via de kanalen vanuit de kelder zich op een natuurlijke manier via de luchtverdeelkanalen verspreidt naar de hotelkamers. De temperatuur in de hotelkamers kan met behulp van ventilatorconvectoren door verwarming of koeling worden geregeld.

De lucht wordt via de badkamers afgezogen en via het kanalenstelsel naar de onderzijde van een tweetal zonneschoorstenen aan de zuidwestgevel van het gebouw getransporteerd. De achtergevels van beide schoorstenen werken als zonnecollectoren. Hiermee wordt de koude lucht opgewarmd. De stijgende warme lucht creëert een onderdruk. De opgewekte zonnewarmte wordt met behulp van de warmtewisselaar geoogst en hergebruikt voordat de retourlucht wordt uitgeblazen.

De neerwaartse druk in de klimaatcascade en de thermische trek in de zonneschoorsteen zorgen voor recirculatie van lucht door het gebouw. Voordat de gebruikte lucht wordt afgevoerd via de gevel, wordt de restwarmte via een warmtewisselaar uit de retourlucht onttrokken om te worden hergebruikt door een warmtepomp voor het verwarmen van tapwater en de opslag daarvan in de bodembron.

Alle gevels, behoudens de noordwestgevel, zijn volledig voorzien van maatwerk gepotdekselde BIPV-panelen voor het opwekken van zonne-energie. Deze maken een geïntegreerd onderdeel uit van het uitgekiende ontwerp van het gebouw. Daarnaast zijn ook de achtergevel van de zonneschoorstenen, het dak en de luifel voorzien van zonnepanelen. Het totale PV-oppervlakte voor het opwekken van zonne-energie is ca. 2.000 m². Dit levert jaarlijks ca. 200.000 kWh ‘groene’ energie op! Het zorgt ervoor dat het totale energieverbruik voor de 195 hotelkamers energieneutraal is. In de totale energiebehoefte van het hotel, inclusief additionele gebruiksafhankelijke faciliteiten zoals restaurant, skybar, fitness en wellness, kan naar verwachting ongeveer driekwart worden voorzien.

De dak-, gevel en vloerisolatie in het complex voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en de ramen zijn voorzien van triple glas.

Daarnaast zijn in het hotel verschillende hightech systemen aangebracht zoals warmtewisselaars in de douches, een smart domotica systeem en een smart energiemonitoringsysteem wat zorgt voor extra energiebesparing.

Het resultaat is een smart building waarin revolutionaire ecotechnieken zijn toegepast voor het creëren van een comfortabel en gezond binnenklimaat!

Dit alles zorgt ervoor dat het gebouw een EPC=0 heeft. Daarnaast krijgt het een BREEAM Excellent certificering.

Hotel Breeze | Onderzoek
Hotel Breeze | BREEAM
Hotel Breeze | Groenfinanciering
Hotel Breeze | SDE
Hotel Breeze | Planning
Hotel Breeze | Facts & figures
Hotel Breeze | Pers & publicaties
Hotel Breeze | Partners