BREEAM

Certificering

In Nederland is de vraag naar duurzame gebouwen sterk gestegen. Die dragen bij aan de klimaatdoelstellingen door energiebesparing en CO2-reductie.

Het keurmerk BREEAM staat voor “Building Research Establishment Environmental Assessment Method” en is een meetinstrument van de DGBC voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global England). BREEAM-NL is de Nederlandse versie hiervan. BREEAM-NL is in Nederland het meest gevoerde certificeringstraject op het gebied van het monitoren van energieprestaties.

Hotel BREEZE heeft een BREEAM Excellent certificering behaald. Hier vindt u het Hotel BREEZE – BREEAM Excellent Certificaat.

Methodiek

BREEAM is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM richt zich op kantoren, scholen, winkels, industriële gebouwen en woningen.

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken:

(voor specifieke gebouwen gelden afwijkende eisen zoals datacenters en bijzondere gebouwen ‘bespoke’ die in aanmerking komen voor een maatwerk BREEAM-traject)

(voor beheer en gebruik van bestaande gebouwen)

Het puntensysteem werkt als volgt: hoe meer punten, hoe duurzamer. Als totaalscore krijgt een gebouw een waardering van pass, good, very good, excellent of outstanding (1 t/m 5 sterren). De punten, zogenaamde credits, worden verdiend aan de hand van bewijslast, verzameld door onderzoeken op gebieden als water, ecologie, energie en afval. Uit deze onderzoeken volgen aanbevelingen, die het ontwerp van het gebouw of locatie duurzamer kunnen maken. 

Voordelen

Duurzaam ontworpen en geëxploiteerde gebouwen zijn onderscheidend door hun toekomstbestendigheid en hebben voordelen die zorgen voor aantoonbare meerwaarde o.a.:

 • Hogere huuropbrengst, waarde en ROI
 • Langere levensduur
 • Subsidiekansen
 • Mogelijke groenfinanciering
 • Lagere exploitatiekosten (onderhoud- en energiekosten)
 • Minder milieubelastend door een laag energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie
 • Een comfortabel en gezond binnenklimaat, hierdoor lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit
 • Hogere huurdertevredenheid
 • Duurzaamheidsambitie inzichtelijk en meetbaar
 • Duurzaam ‘groen’ imago dat aansluit bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/ corporate social responsibility (CSR) beleid van huurders
 • Onafhankelijk internationaal keurmerk

BREEAM-experts

Onze BREEAM-experts vertalen uw duurzaamheidsambitie met BREEAM in concrete, meetbare duurzame doelstellingen en ontzorgen u volledig bij de realisatie daarvan. Het maatregelenpakket is direct toepasbaar. Onze experts beschikken over de kennis en praktijkervaring om u inhoudelijk van dienst zijn bij het behalen van BREEAM credits.

Wij kunnen zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw met een quick scan voor u inzichtelijk maken welke BREEAM-score tot de mogelijkheden behoort. Onze BREEAM-experts begeleiden het gehele traject van ontwerp- en (ver)bouwwerkzaamheden tot het verkrijgen van een BREEAM-certificaat. 

Commissioning managers

Commissioning is een gefaseerd proces, gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. In geval van retro commissioning kijkt een commissioning manager of de installaties in het gebouw (nog) voldoen aan de eisen zoals deze (ooit) gesteld zijn. Dit betekent dat er integraal wordt gekeken of de installaties naar behoren werken door middel van controle op:

 • Ontwerp van de installaties
 • Uitvoering van installaties (installatiefouten opsporen)
 • Controle op keuringsrapporten en/of -metingen

Harmonisatie

BREEAM is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel (EPA), de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM. 

Welke duurzame ambitie past bij u? Wij gaan daarover graag met u in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken en uw doelstellingen te realiseren. 

Publicaties

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]