Privacy

Amstelius B.V. behandelt uw persoonsgegevens volstrekt vertrouwelijk en betracht grote zorgvuldigheid bij de verwerking daarvan. Uw persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven.

Amstelius B.V. verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. De persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.