De Timmerwerkplaats, Amsterdam

Property management | meerjaren onderhoudsplan (MJOP) | technisch advies | installatieadvies | installatieontwerp E+W | projectmangement | duurzaamheid

Project details

Locatie
  • NDSM-Plein 6, Amsterdam
Geleverde diensten

Wilt u meer weten over De Timmerwerkplaats, NDSM Amsterdam? Neem contact op met Maarten Eldering.

Maarten Eldering

Algemeen Directeur

Direct contact opnemen

De Timmerwerplaats | NDSM-terrein

Voormalige Timmerwerkplaats, deel van een in 1909 aan de Conradstraat gemaakt gebouw waarvan het andere deel hergebruikt is ten behoeve van de smederij, in 1927 verplaatst naar de huidige locatie, naar ontwerp van G.J. Langhout, als onderdeel van het complex Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij, oorspronkelijk gebouwd voor de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij. Vrijstaand bouwwerk, gelegen aan de westzijde van het terrein.

Loods met aan de noord- en westzijde gevels in stalen raamwerkconstructie gevuld met bakstenen metselwerk en doorlopende vensterpartijen met vierkante ruiten in stalen sponningen onder een zeer flauw zadeldak met lichtstraten. Aan de zuidzijde een gesloten gevel met een kantooruitbouw met stalen raamwerkconstructie en aan de oostzijde een dichte gevel die recent is opengebroken.

Inwendig een voormalige halruimte met vakwerkkolommen en Engelse spanten, nu recentelijk verbouwd tot kantoor.

VIACOM – MTV

Het kantoorgebouw is gelegen op het NDSM-terrein. Het heeft een oppervlakte van 5.548 m² en is geheel verhuurd aan huurder VIACOM (MTV).

AMSTELIUS Green Building Group

Amstelius heeft  in opdracht van de kopers HARVESTMILLTEN tijdens de aankooptransactie een technische due diligence uitgevoerd. Aansluitend hebben wij de gebouweigenaar bouwkundig en technisch geadviseerd over de verduurzaming van het rijksmomunent en de maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren conform de wensen van huurder. Dat is o.a. gedaan op basis van TO-berekeningen.

Aansluitend hebben wij het projectmanagement uitgevoerd voor alle bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan het complex en de implementatie van alle verduurzamingsmaatregelen. Wij hebben in dat kader tevens de aanvraag van de omgevingsvergunning begeleid alsmde de afstemming met Bureau Monumentenzorg Amsterdam (BMA).

Na de oplevering van het complex aan opdrachtgever HARVEST – MILLTEN in 2014 heeft Amstelius namens de gebouweigenaar het property management (financieel/ technisch) uitgevoerd. Na de oplevering hebben wij de gebouweigenaar voorzien van technisch advies ten aanzien van verschillende opleveringspunten o.a. BREEAM certificering.

In het kader van het vastgoedmanagement hebben wij een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor het complex.

Het kantoorcomplex is eind 2021 verkocht.

Compleet Verduurzamingsadvies

Transformeer uw vastgoed toekomstbestendig met een Compleet Verduurzamingsadvies!

Een Compleet Verduurzamingsadvies biedt vastgoedeigenaren een concreet plan voor het verduurzamen van bestaand vastgoed op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit wordt gebaseerd op een EPA-U Maatwerkadvies de Total Cost of Ownership (TCO) en een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP). Het advies heeft als focus het behalen van minimaal een energielabel A of hoger (A+++++). Het omvat strategische, financiële en duurzame aspecten, gericht op financieel en maatschappelijk rendement, een investeringsraming voor de verduurzamingsmaatregelen en een hoger welzijn van gebruikers door het creëren van een comfortabele en gezonde werkomgeving.

Duurzaam vastgoed rendeert, het zorgt gemiddeld voor hogere huuropbrengsten door een verbeterde verhuurbaarheid, lagere exploitatiekosten (o.a. financieringsvoordelen, subsidies e.d.) en een hogere waardering in de markt. Daarbij zorgt het voor de gebruikers voor lager exploitatiekosten, meer welzijn en comfort, hoger productiviteit en een groen en gezond imago.

Gerelateerde projecten

Gerelateerde projecten
20221112_160200
Nearly zero energy Hotel Breeze Amsterdam

Co-creatie | ontwikkeling

default
Spaarnwoude Park Hotel, Velsen-Zuid

Ontwikkeling | co-creatie | conceptontwikkeling | strategisch advies | juridisch advies | projectmanagement | technisch advies | installatieadvies | installatieontwerp E+W | duurzaamheid | certificering | GPR-Gebouw | BENG | MPG

ADAM-fall-1-kl2
A’DAM Toren, Amsterdam

Technische due diligence (TDD) | property management | meerjaren onderhoudsplan (MJOP)