Comfortabele gezonde gebouwen met duurzaam rendement


Visie & Strategie

Trends

De vastgoedmarkt is een dynamische markt die zich continu ontwikkelt. Duurzaamheid, circulaire economie en innovatieve technologieën zijn trends die zorgen voor verandering.

Door de overheid, financiële instellingen en huurders worden eisen gesteld, gericht op het creëren van duurzaam vastgoed.

Circulair bouwen zorgt voor klimaatbestendig bouwen door het sluiten van de biologische en technologische kringlopen. Afval wordt voedsel/ grondstof voor nieuwe producten.

Digitale technologie in de bouw stelt de markt in staat projecten eerst virtueel te realiseren, voordat ze in de praktijk worden gebouwd. Dit zorgt voor kostenbesparingen door efficiënter bouwen, minder faalkosten en CO2-reductie.

Een andere tendens is de vraag naar smart buildings die inzicht geven in het gedrag van gebruikers, het comfort van het binnenklimaat en de (energie)prestaties. Die inzichten zorgen voor waardecreatie, omdat daarmee hoge kwaliteit maatwerk gebouwen kunnen worden gerealiseerd waarin mensen graag verblijven, wonen en werken.

Toegevoegde waarde

Dit vraagt om vastgoedexperts die kansen herkennen en de valkuilen kennen. Wij beschikken over een breed dienstenpakket en hebben alle specialismen onder één dak. Onze specialisten zijn ervaren, hoog opgeleid en gedreven om waardevolle oplossingen voor onze opdrachtgevers te leveren.Met onze hoogwaardige en duurzame oplossingen willen wij vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en gebruikers van vastgoed op strategisch, tactisch en operationeel niveau, snel en met persoonlijke aandacht, ontzorgen.

Amstelius is een vooruitstrevende en energieke organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Wij zijn ervan overtuigd dat door het creëren van een inspirerende en uitdagende werkomgeving alsmede het investeren in het welzijn van medewerkers, zij beter presteren wat onze opdrachtgevers ten goede komt. Daarnaast investeren we voortdurend in het kennisniveau van medewerkers door hen nieuwe cursussen en opleidingen te laten volgen om zich verder te verdiepen.

Het toepassen van de nieuwste innovatieve technologieën bij onze dienstverlening heeft als resultaat dat er slimmer en efficiënter kan worden gewerkt. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers zoveel mogelijk tijd overhouden om complexe vastgoedvraagstukken op te lossen. Onze jarenlange ervaring en brede kennis zorgt ervoor dat wij snel inzicht krijgen in complexe vraagstukken en zodoende heel slagvaardig en oplossingsgericht kunnen werken.

Ook beschikken we over de creativiteit om waardevolle ‘out of the box’ ideeën te ontwikkelen en realiseren.

Dit geeft energie waardoor ons team bereid is een stap extra te doen en unieke oplossingen ontstaan die meerwaarde creëren.

De verschillende disciplines van onze organisatie werken actief samen,waardoor wij in staat zijn complementaire diensten zoveel mogelijk te integreren. Deze synergie zorgt ervoor dat wij integrale, slimmere en innovatieve dienstenpakketten kunnen aanbieden op de verschillende vakgebieden, variërend van investment management, asset/ property management, co-creatie, verduurzamingsadvies en installatietechnisch advies.

Wij houden van vernieuwing en volgen innovatieve ontwikkelingen in de markt op de voet. Onze business development is voortdurend gericht op research en innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan opdrachtgevers.

Wij geloven in langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers die gebaseerd is op onderling vertrouwen. Wij luisteren goed naar hun wensen, houden van kennis delen en persoonlijk contact om elkaar goed te leren kennen.Wij bouwen graag aan duurzame relaties waarin door samenwerking en onderlinge waardering mooie successen ontstaan!

Missie

‘Onze opdrachtgevers ontzorgen met waardevolle en inventieve oplossingen gericht op het creëren van comfortabele gezonde gebouwen met duurzaam rendement.’

Maatschappelijke ontwikkelingen met impact:

De klimaatdoelstellingen Europese Unie/ Klimaatverdrag Parijs (EU Paris Agreement  |‘theworldunitestofightclimatechange’)
(Bron: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en )

UN Sustainable Development Goals |  ‘The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all’

Een actieplan voor de wereld
De Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) werden in 2015 door de Verenigde Naties geïntroduceerd en vormen een uitstekend vehikel om deze verandering aan te drijven. Ze vertegenwoordigen een actieplan waardoor de aarde en de maatschappij beide in goede staat van gezondheid verkeren in 2030. Er zijn doelen geformuleerd voor problemen die centraal staan in de menselijke en duurzame ontwikkeling, onder andere op het gebied van armoede, honger en klimaatverandering, evenals gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen en daarnaast ook verantwoorde consumptie en productie. (Bron:https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ )

Doelstellingen

Onze belangrijkste bedrijfsdoelstellingen zijn:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen, d.w.z. vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie voortdurend bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten gericht op het bereiken van een duurzame samenleving met een goede balans tussen gezondheids-, milieu-, economische en sociale belangen (Statuten Amstelius)
 • Het bevorderen van een duurzaam gebruik van onroerend goed (Statuten Amstelius)
 • Bevorderen van een integrale energieaanpak (o.a. energiebesparende maatregelen, opwekking en opslag van hernieuwbare energie), de creatie van een comfortabel gezond binnenklimaat, de toepassing van innovatieve duurzame technieken (Statuten Amstelius)
 • Het actief bevorderen van de energietransitie van schaarse fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen door het toepassen van hernieuwbare energiebronnen (Statuten Amstelius)
 • Met behoud van kwaliteit en comfort verduurzamen door het bevorderen van energiebesparende maatregelen, hernieuwbare energiebronnen, circulaire economie, CO2 reductie
 • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
 • Het bieden van slimme innovatieve oplossingen
 • Het leveren van integrale en complementaire dienstenpakketten
 • Het bevorderen van technologische innovatie
 • Handelen als een integere en betrouwbare partner
 • Het delen van kennis en stimuleren van demonstratie-/ educatieprojecten (Statuten Amstelius)

Kernwaarden

Als professionals vinden wij het belangrijk om betrouwbaar te zijn en goede prestaties te leveren. Onze kernwaarden zijn:

 • Kwaliteit
 • Integer
 • Deskundig
 • Klantgericht
 • Kennis
 • Samenwerken
 • Onafhankelijk

Onze waarden

Het is belangrijk dat opdrachten passen bij het DNA van de organisatie. Daarom zijn bij uitvoering van opdrachten deze waarden van belang:

 • Werk met plezier en kom afspraken na
 • Werk met passie, dit levert energie op
 • Werk voor goede opdrachtgevers die ons waarderen
 • Werk dient uitdagend te zijn (o.a. verdieping en ontwikkeling)
 • Werk zorgt voor een bijdrage aan een gezond financieel bedrijfsresultaat